1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Lẵng hoa khai trương VIP - Đại thắng Lẵng hoa khai trương VIP - Đại thắng 4.500.000 VND -10%
4.500.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 4.500.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 4.500.000 VND

Giỏ hàng

1