1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Chậu hoa lan hồ điệp 21 cây Chậu hoa lan hồ điệp 21 cây 6.300.000 VND
6.300.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 6.300.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 6.300.000 VND

Giỏ hàng

1

Tổng số phụ: 6.300.000 VND

Xem giỏ hàngThanh toán