1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Lẵng hoa khai trương - Phát đạt Lẵng hoa khai trương - Phát đạt 2.200.000 VND -12%
2.200.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2.200.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 2.200.000 VND

Giỏ hàng

1

Tổng số phụ: 2.200.000 VND

Xem giỏ hàngThanh toán