1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bó hoa Tulip tặng Valentine Bó hoa Tulip tặng sinh nhật 1.900.000 VND -10%
1.900.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.900.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 1.900.000 VND

Giỏ hàng

1

Tổng số phụ: 1.900.000 VND

Xem giỏ hàngThanh toán