1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bó hoa chúc mừng hoa cẩm chướng hồng Bó hoa chúc mừng hoa cẩm chướng hồng 500.000 VND -9%
500.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 500.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 500.000 VND

Giỏ hàng

1