1 Giỏ hàng 2 Thanh toán 3 Hoàn thành đặt hàng
Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
Xoá Bó hoa tặng sinh nhật lan vũ nữ Bó hoa tặng sinh nhật lan vũ nữ 500.000 VND
500.000 VND

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 500.000 VND
Giao hàng

Vận chuyển đến Hà Nội.

Đổi địa chỉ
Tổng 500.000 VND

Giỏ hàng

1